CFC LD (cervico femoralna cruralna limfna drenaža)

10459112_357342467769001_8987600446141564879_nCFC LD je modifikovani protokol kontrole, prevencije i lečenja celulita.

Ovaj Medikal SPA protokol baziran  je na novom konceptu etiopatogeneze koji su postavili eksperti brazilske klinike za limfedem Godoy&Godoy iz Sao Paola.

CFC LD protokol dizajnirala je nakon kontrolisane eksperimentalne studije na klijentima volonterima Ivana Jovanović, dipl SKE, CFC LD terapeut i trener, uz stručnu podršku Prim dr Gorane Isailović i dipl SKE Ivane Avramović.

Ginoidna hidrolipodistrofija, celulit ili tzv. pomorandžina kora nastaje nezavisno od telesne težine, fizičke kondicije i uzrasta žena, moze se javiti, mada znatno ređe i kod osoba muškoga pola. Vidljiva je kod preko 80% osoba ženskog pola.

Celulit kod žena počinje da se stvara od puberteta  i ima tendenciju da se pogoršava sa vremenom čak i kod onih žena koje su vitke i u dobroj fizičkoj formi.

Karakteristična mesta za pojavu celulita su bokovi, butine, trbuh, mada se može javiti na nadlakticama i grudima.

Većina žena počinje da razmišlja o celulitu kada on postaje vidljiv ili bolan.

Donedavno patogeneza celulita bazirana je na shvatanju da je celulit u osnovi   poremećaj strukture vezivnog tkiva u dermu i vezivnim pregradama između režnjeva masnih ćelija (adipocita) u potkožnom masnom tkivu.
Smatralo se da kod žena sa nedovoljno čvrstom kolagenom mrežom, masno tkivo vrši pritisak i prodire u dermis, a na površini kože se vide neestetske naslage koje zovemo: celulit ili “pomorandžina kora”.

Usled poremećene arhitekture tkiva u koži dolazi do zastoja tečnosti, nagomilavanja toksina i otpadnih produkata koji izazivaju zapalenje u okolnom tkivu, zapalenje oštećuje vitalno tkivo koje se zamenjuje neravnomerno rasporedjenim vezivom i tako nastaje začarani krug koji vodi u sve jače izraženu bolest. Na povećanje koncentracije toksina u tkivima kože u visokom stepenu utiču i loše životne navike (neadekvatna ishrana, nedovoljna fizička aktivnost itd.).

Poslednjih godina došlo je do novih otkrića i eksperimentalne potvrde etiopatogeneze celulita zahvaljujući naučno istrazivačkom radu bračnog para lekara iz Brazila Godoy&Godoy. Oni su na svojoj klinici u Sao Paolu specijalizovanoj za rešavanje problema limfedema ruke kod žena posle mastektomije slučajno uočili da kod pacijentkinja podrvrgnutih svakodnevnoj limfnoj drenaži vrata, pazuha i abdomena u toku 20 dana dolazi do značajne redukcije obima butina, natkolenica i potkolenica uz gubitak slike pomorandžine kore. Ovo ih je podstaklo da urade studiu o celulitu. Pacijente su podvrgli detaljnim analizama (histološkim analizama, magnetnom rezonancom, biopsiom,ultrazvučnom diagnostikom…) sa kože butina i potkolenica pre početka terapije, na kraju prvog i na kraju drugog meseca terapije. Zahvaljujući ovoj studiji testirana je i eksperimentalno potvrdjena hipoteza tima eksperata za limfoedem iz Brazila da je celulit BOLEST AKUMULACIJE.

Naime, usled dejstva polnih hormona u zidovima limfnih sudova relaksira se kontraktilni aparat koji potiskuje tečnost, limfu iz tkiva prema venskom sistemu. Zbog zastoja limfe u medjućelijskom prostoru nagomilavaju se toksične i otpadne materije i medijatori zapaljenja. Nagomilavanje medijatora zapaljenja dovodi do upale tkiva, a kao posledica upale tkiva dolazi do oštećenja tkiva i njegove zamene vezivom, na sličan način na koji nastaje ožiljno tkivo. Ukoliko je reparacija manje pravilna utoliko ožiljno vezivno tkivo čini da je efekat pomorandžine kore ili dušeka vidljiviji i klinička slika celulita izraženija.

U kasnijem istraživačkom radu bračni par Godoy&Godoy primenili su masažu po principima limfne drenaže i na donje ekstremitete i poredili su sadržaj vode u tkivu i kliničku sliku pomorandžine kore u zavisnosti od primene razlicitih aktivnih supstanci u preparatima za lokalnu primenu pre i posle masaže po principima limfne drenaže. Limfnom drenažom smanjio se obim ekstremiteta i akumulacija vode u koži i potkožnom masnom tkivu.

Tokom limfne drenaže otklanja se akumulirana tečnost i pojačava diureza uz izbacivanje toksičnih materija. Uklanjanjem zastoja tečnosti u tkivima smanjuje se mogućnost nastanka zapaljenja i zamene vitalnog tkiva loše aranžiranim vezivnim tkivom.

Na osnovu naučno istraživačkog rada brazilskih lekara i brojnih publikacija u najnovijim vodećim časopisima iz oblasti kozmetičke dermatologije, limfne drenaže i vaskularne hirurgije tim MSPAAS, predavač na predmetu “Velnes kao zdravstveni program” Prim dr Gorana Isailović i SKE Ivana Jovanović, nastavnik praktične nastave  na  istom predmetu, dizajnirali  su CFC LD protokol za ambulantne pacijente koji je dao rezultate približno isto tako dobre kao u bolničkim uslovima . Tokom primene protokola za eliminaciju i kontrolu celulita zasnovanih na novim saznanjima o etiopatogenezi celulita, promene nastale pod uticajem terapijskih procedura merene su najsavremenijim metodama za procenu stanja u tkivima, mereni su parametri metablizma i analiziran sastav tela, određivani markeri tkivnog zapaljenja, elastičnost i hidratacija kože u saradnji sa timom antiage centra na čelu sa Dr Anom Gifing  upotpunjen je program  preporukom dijetetskog režima u sve tri faze terapijskog protokola i u fazi održavnja postignutih rezultata.

Faze terapijskog protokola su:

I faza je faza eliminacije

II faza je antiinflamatorna

III faza je faza reparacije

IV faza je faza održavanja postignutih efekata

I je faza eliminacije – primena CFC LD protokola

II je faza antiinflamatorna – ovaj protokol smiruje i leči upalu veziva.

III je faza reparacije – U ovoj fazi se primenjuje protokol za regeneraciju vezivne mreže.

IV je faza održavanja – primena CFC LD protokola.

Koji će se protokol primeniti u datim fazama zavisi od:

1) tipa celulita (edematozni, masni, fibrozni)

2) stepena celulita

3) na osnovu celokupnog stanja organizma npr. Ako organizam štedi i zadržava vodu ili ako organizam ima generalizovanu slabost limfnog sistema ili ako organizam stvara otoke (limfedem)…

Primena CFC protokola kod pacijenata sa limfedemom natkolenice.

Klijenta smo podvrgli merenju vode u organizmu, telesne težine i obima. Posle prve faze obim nogu se smanjio za 5 cm. Klijent je izgubio 1.5 litra vode i 2 kg telesne težine. Limf edem je smanjen na minimum. Sa drugom antiinflamatornom fazom poboljšali smo teksturu kože. Koža je čvršća, glatka, bez valova, sa dosta smanjenim ulegnućima (videti slike 1 i 2 ispod). Klijent nije podvrgnut trećoj fazi jer je zadovoljan sa rezultatima. Klijent je trenutno u fazi održavanja.

PRE (slika levo) I POSLE (slika desno)  - s preda
PRE (slika levo) I POSLE (slika desno) – slika 1
PRE (slika levo) I POSLE (slika desno)  - s otpozadi
PRE  (slika levo) i POSLE (slika desno) – slika 2

Prim.  Dr Gorana Isailović

dipl. SKE Ivana Jovanović

Više o CFC LD protokolu možete saznati na blogu cfcld.wordpress.com

Advertisements

Limfni sistem – funkcija i građa

Limfni sistem je deo cirkulatornog sistema preko koga se tečnost iz međućelijskog prostora prečišćava i vraća u cirkulaciju. Izuzetno važna karakteristika limfnog sistema predstavlja sposobnost da iz mađućelijske tečnosti uklanja protein i druge velike čestice koje se ,zbog svoje veličine,ne mogu direktno reapsorbovati na nivou kapilara. U slučaju da ovaj mehanizam ne funkcioniše dobro, povećana koncentracija proteina u međućelijskim prostorima dovela bi do povećanja kolidno-osmotskog pritiska i privlačnja vode što bi se manifestovalo edemom (otokom). Limfni sistem ima još dve vrlo važne uloge: Upijanje masnoće iz creva i njihov prenos u krv i odbrana organizma od infekcija, bolesti, uključujući i odbranu od tumora.

Limfni sistem je izgrađen od:
– Limfni kapilari (limfni kapilari su vrlo tanki. Po anatomskoj građi slični su venama, tj. imaju brojne zaliske koji usmeravaju i potpomažu tok limfe ka srcu.)
– Sabirni limfni sudovi (limfni kapilari se nastavljaju u limfne sudove, koji se udružuju u sabirne limfne sudove iz kojih se limfa dalje transportuje u regionalne limfne čvorove.)
– Limfne žlezde (čvorovi) (limfni čvorovi filtriraju ćelijske otpadne proizvode i strani materijal u limfi, uključujući potencijalno opasne infektivne čestice kao što su bakterije i virusi)
– Limfopoetski organi (su deo imunog sisitema, a to su: limfni čvorovi, krajnici, slezina i timus)

Limfni zalisci zajedno sa kontrakcijom mišića u zidovima limfnog suda podstiču protok limfe. Pored ove unutrašnje limfne pumpe, svaki spoljni faktor koji dovodi do kompresije limfnog suda takođe potpomaže kretanje limfe kao što su: kontrakcija okolnih mišića, pokreti pojedinih delova tela, pulzacije arterija i spoljni pritisak na pojedina tkiva (npr. manuelna limfna drenaža).

Uzroci zastoja limfe

Do limfnog zastoja može doći zbog:
– Nedostatka kretanja
– Preopterećenosti
– Mehaničke prepreke (operacija, ozleda, zračenja)
– Slabosti krvnih sudova
– Disfunkcija limfnih zalisaka.

deep-tissue-massage1

U određenim slučajevima može doći do većeg ili manjeg zastoja u protoku limfe.

Manji se zastoji događaju gotovo svakodnevno. To je onaj nesnosan osećaj da su nam nakon dužeg stajanja cipele postale tesne. Naravno da se cipele nisu smanjile, već je to zbog sile gravitacije, te zbog mišićne neaktivnosti došlo do zastoja limfe u predelu stopala i potkolenice. Ovaj problem se javlja kod osoba čiji posao zahteva dugo stajanje (frizeri, hirurzi, stomatolozi, pekari…).

Postoje osobe koje imaju slabost limfnih sudova (na primer disfukcija limfnih zalisaka). Zbog ove disfunkcije limfni volumen je znatno manji sto znači protok limfe kroz limfni sistem iznosi manje od 120 ml/h. Takve osobe često imaju problem sa bolnim, teškim i natečenim ekstremitetima i njima je od izuzetne koristi manuelna limfna drenaža.

Trajniji, a time i ozbiljniji zastoji limfnog otoka mogu se dogoditi kod nekih oboljenja, posle nekih operativnih zahvata, (npr. odstranjivanje limfnih čvorova) te kao rezultat spoja više bolesti sa nepokretanjem, odnosno mirovanjem. Karakteristični su velikim i vidljivim otokom jednog dela ili celog ekstremiteta, koji je po pravilu tvrd na dodir (limfedem).

U bilo kojem od ovih slučajeva valja sprovesti limfnu drenažu.

Noge više otiču u letnjim mesecima

U letnjim mesecima se zbog toplote šire krvni sudovi i pritiskaju slabe limfne kapilare pri čemu otežavaju proticanju limfe. Ne treba zaboraviti da limfu najvećim delom čini voda (oko 90 %) i zato je neophodno piti što više tečnosti pogotovu u letnjim mesecima kada se tečnost najviše gubi putem znojenja.

Sprečimo ili smanjimo zastoj limfe

Potrebno je dugotrajno stajanje zameniti kretanjem, ako sedimo dugo npr za računarom treba podići noge na manje uzvišenje. Treba spavati sa postavljenim jastukom ispod listova. Ne nositi preusku odeću koja useca (npr.čarape), piti što više tečosti, raditi vežbe i ići redovno na limfnu drenažu jer ona može efikasno u kratkom vremenskom periodu da postigne vidljive rezultate u otklanjanju otoka.

Manuelna limfna drenaža

Limfna drenaža je terapijska procedura koja se izvodi posebnim drenažnim pokretima i pritiskom na određene tačke, takozvane limfne čvorove koje  dreniramo nakupljenu tečnost pomešanu sa solima i toksinima, te tako oslobađamo međućelijske prostore i pripremamo ih za lakšu razmenu materija i izbacujemo nagomilanu tečnost.

Rezultati koje postižemo limfnom drenažom

Limfnom drenažom se postiže:
• Efikasna detoksikacija organizma
• Poboljšanje venske cirkulacije posebno kod proširenih vena i problema sa kapilarima
• Prevencija i ublažavanje otoka koji nastaju usled sile gravitacije na nogama
• Otklanjanje tegoba kod „umornih, teških nogu“
• Bolja ishrana i regeneracija tkiva
• Prevencija pojave i otklanjanje celulita
• Poboljšanje ukupnog stanja imunološkog sistema

Njeno blagotvorno dejstvo se tu ne ograničava. Posebno dobri rezultati postižu se na planu rešavanja problema celulita kod žena, prolepšavanju kože, kako lica, tako i tela, jer sveža limfa donosi i sveže materije i kiseonik u tkiva, umanjenje podočnjaka i podbulosti lica, daje dobre rezultate kod rozace, kuperoze. U trudnoći dolazi do oticanja nogu, ruku… to je normalno zato što beba pritiska krvne i limfne sudove pa je protok samim tim i slabiji. Deluje na vegetativni nervni sistem, a posebno na parasimpatikus što kod pacijenata izaziva relaksaciju, a često i san.

Važno je reći da se pomoću manuelne limfne drenaže može uraditi i drenaža creva. Ovo je vrlo važno kod osoba sa funkcionalnom opstipacijom koja nastaje kao posledica dugotrajnog odlaganja prirodnog nagona za pražnjenje creva ili kod osoba koji su uzimali previše sredstava za čišćenje (laksativna sredstva) da bi ispraznili creva. Ovaj refleks tokom vremena postaje sve slabiji, a kolon gubi svoju funkciju pokretanja.

Tretman – maksimalni efekat limfne drenaže

Jedna od velikih prednosti manuelne limfne drenaže je u tome što se efekti vide već posle prvog tretmana, za neka stanja dovoljno je i par tretmana, (npr. postoperativni tok posle estetske hirurgije, podočnjaci, podbulost lica…) dok za neka složenija stanja (celulit, rozacea, kuperoza, funkcionalna opstipacija…) potrebno je uraditi jednu seriju do 15 tretmana. Posle serije tretmana kod nekih stanja je potrebno održavanje jednom nedeljno, a kod nekih je dovoljno jednom u dve nedelje ili jednom mesečno.

Kontraindikacije

Limfna drenaža se ne sme sprovoditi kod:
• Upalnih procesa
• Kancera
• Upale jajnika
• Bolesti srca
• Temperature iznad 37oC
• Povećane sedimentacije
• Tromboze

LIMFNU DRENAŽU POVERITE STRUČNJAKU!

Limfnu drenažu treba da radi stručnjak, kvalifikovana i obučena osoba.

Pravilnim izvođenjem manuelne limfne drenaže moguće je stimulisati i povećati odvod limfe i do 20 puta. Veoma je važan pritisak pri izvođenju manuelne limfne drenaže koji nesme biti prejak niti brz. Veoma je bitno izdrenirati limfne puteve pa zatim sprovesti drenažu tkiva kako bi postigli što bolje rezultate. Nestručan rad može loše delovati na sam tok limfe i oštetiti limfne sudove za čiji je oporavak potrebno vreme. Manuelna limfna drenaža, kod stručnjaka i školovanog terapeuta, je snažno oružje kojim stimulišemo metabolizam i limfni sistem da izbacuje štetne otpadne materije i poboljšava mikrocirkulaciju celog oragnizma, poboljšava tonus kože pa ona izgleda zdrava, jedra i glatka.

dipl.estetičar Ivana Jovanović
terapeut za limfnu drenažu po metodi dr. Voddera