Obuka za masere – REVOLUCIONARNA TEHNIKA KOJA POBEĐUJE CELULIT – CFC LD

Cure for Cellulite Ver2 cut exOBUKA ZA MASERE – REVOLUCIONARNA TEHNIKA KOJA POBEĐUJE CELULIT – CFC LD

Beograd, 28 – 29. maj 2016.
Lokacija: Pop Lukina , Beograd

CFC Limfna Drenaža je modifikovani protokol kontrole, prevencije i lečenja celulita.

Ovaj Medikal SPA protokol baziran  je na novom konceptu etiopatogeneze koji su postavili eksperti brazilske klinike za limfedem Godoy & Godoy iz Sao Paola.

CFC LD protokol dizajnirala je nakon kontrolisane eksperimentalne studije na klijentima –  volonterima Ivana Jovanović, dipl SKE, CFC LD terapeut i trener, uz stručnu podršku Prim dr Gorane Isailović i dipl SKE Ivane Avramović.

Ginoidna hidrolipodistrofija (celulit ili tzv. pomorandžina kora) nastaje nezavisno od telesne težine, fizičke kondicije i uzrasta žena. Može se javiti, mada znatno ređe i kod osoba muškoga pola. Vidljiva je kod preko 80% osoba ženskog pola.

IMG_3500-1-1024x683Donedavno patogeneza celulita bazirana je na shvatanju da je celulit u osnovi poremećaj strukture vezivnog tkiva u dermu i vezivnim pregradama između režnjeva masnih ćelija (adipocita) u potkožnom masnom tkivu.
Smatralo se da kod žena sa nedovoljno čvrstom kolagenom mrežom, masno tkivo vrši pritisak i prodire u dermis, a na površini kože se vide neestetske naslage koje zovemo celulit.

Usled poremećene arhitekture tkiva u koži dolazi do zastoja tečnosti, nagomilavanja toksina i otpadnih produkata koji izazivaju zapalenje u okolnom tkivu. Zapaljenje oštećuje vitalno tkivo koje se zamenjuje neravnomerno rasporedjenim vezivom i tako nastaje začarani krug, koji vodi u sve jače izraženu bolest.

Poslednjih godina došlo je do novih otkrića i eksperimentalne potvrde etiopatogeneze celulita zahvaljujući naučno istrazivačkom radu bračnog para lekara iz Brazila  sa klinike Godoy & Godoy. Oni su na svojoj klinici u Sao Paolu, specijalizovanoj za rešavanje problema limfedema ruke kod žena nakon hirurškog odstranivanja dojke, slučajno uočili: da kod pacijentkinja podrvrgnutih svakodnevnoj limfnoj drenaži vrata, pazuha i abdomena u toku 20 dana dolazi do značajne redukcije obima butina, natkolenica i potkolenica, uz gubitak slike pomorandžine kore.

Ovo ih je podstaklo da urade studiju o celulitu. Pacijente su podvrgli detaljnim analizama (histološkim analizama, magnetnom rezonancom, biopsiom,ultrazvučnom diagnostikom…) sa kože butina i potkolenica pre početka terapije, na kraju prvog i na kraju drugog meseca terapije. Zahvaljujući ovoj studiji testirana je i eksperimentalno potvrdjena hipoteza tima eksperata za limfoedem iz Brazila da je celulit BOLEST AKUMULACIJE.

Inspirisani revolucioarnim otkrićem bračnog para Godoy, na hospitalizovanim pacijentima, Ivana Jovanović -dipl. SKE sa timom stručnjaka iz različitih oblasti, modifikovali su ovu moćnu tehniku limfne drenaže u estetske svrhe.Osmišljena je i specifična hemijska formulacija preparata namenjena CFC protokolu.

Rezultat njihovog rada:
1. Efekti su vidljivi  već nakon 1. tretmana.
2. Za upola kraće vreme tretiranja, uspešno se otklanja celulit.
3. Za razliku od klasične anticelulit masaže, CFC LD je nežna i ne dovodi do oštećenja tkiva i pojave modrica.
4. Za razliku od klasične anticelulit masaže koja je bolna, CFC LD je potpuno bezbolna
5. Olakšan rad terapeutu (maseru) Primenjujući tehniku CFC LD, terapeut se ne zamara i u mogućnosti je da uradi veći broj masaža tokom dana.
6. Primenom CFC preparata eliminiše se višak tečnosti zarobljen duže vreme u tkivima, koji nije moguće eliminisati klasičnom anticelulit masažom.

Primenom CFC masaže problem celulita se rešava na brži, nežniji i celishodniji način. Terapeut se tokom rada ne zamara, i u toku dana  može uraditi veći broj tretmana i OSTVARITI VEĆU ZARADU.

U vezi obuke pročitati više na kliknuti ovde.

Prijavite se na Fb događaj i pratite aktuelne informacije: Kliknuti ovde

Advertisements

Dr Gorana Isailović o CFC LD protokolu

Više o CFC LD protokolu možete saznati na blogu cfcld.wordpress.com

CFC LD (cervico femoralna cruralna limfna drenaža)

10459112_357342467769001_8987600446141564879_nCFC LD je modifikovani protokol kontrole, prevencije i lečenja celulita.

Ovaj Medikal SPA protokol baziran  je na novom konceptu etiopatogeneze koji su postavili eksperti brazilske klinike za limfedem Godoy&Godoy iz Sao Paola.

CFC LD protokol dizajnirala je nakon kontrolisane eksperimentalne studije na klijentima volonterima Ivana Jovanović, dipl SKE, CFC LD terapeut i trener, uz stručnu podršku Prim dr Gorane Isailović i dipl SKE Ivane Avramović.

Ginoidna hidrolipodistrofija, celulit ili tzv. pomorandžina kora nastaje nezavisno od telesne težine, fizičke kondicije i uzrasta žena, moze se javiti, mada znatno ređe i kod osoba muškoga pola. Vidljiva je kod preko 80% osoba ženskog pola.

Celulit kod žena počinje da se stvara od puberteta  i ima tendenciju da se pogoršava sa vremenom čak i kod onih žena koje su vitke i u dobroj fizičkoj formi.

Karakteristična mesta za pojavu celulita su bokovi, butine, trbuh, mada se može javiti na nadlakticama i grudima.

Većina žena počinje da razmišlja o celulitu kada on postaje vidljiv ili bolan.

Donedavno patogeneza celulita bazirana je na shvatanju da je celulit u osnovi   poremećaj strukture vezivnog tkiva u dermu i vezivnim pregradama između režnjeva masnih ćelija (adipocita) u potkožnom masnom tkivu.
Smatralo se da kod žena sa nedovoljno čvrstom kolagenom mrežom, masno tkivo vrši pritisak i prodire u dermis, a na površini kože se vide neestetske naslage koje zovemo: celulit ili “pomorandžina kora”.

Usled poremećene arhitekture tkiva u koži dolazi do zastoja tečnosti, nagomilavanja toksina i otpadnih produkata koji izazivaju zapalenje u okolnom tkivu, zapalenje oštećuje vitalno tkivo koje se zamenjuje neravnomerno rasporedjenim vezivom i tako nastaje začarani krug koji vodi u sve jače izraženu bolest. Na povećanje koncentracije toksina u tkivima kože u visokom stepenu utiču i loše životne navike (neadekvatna ishrana, nedovoljna fizička aktivnost itd.).

Poslednjih godina došlo je do novih otkrića i eksperimentalne potvrde etiopatogeneze celulita zahvaljujući naučno istrazivačkom radu bračnog para lekara iz Brazila Godoy&Godoy. Oni su na svojoj klinici u Sao Paolu specijalizovanoj za rešavanje problema limfedema ruke kod žena posle mastektomije slučajno uočili da kod pacijentkinja podrvrgnutih svakodnevnoj limfnoj drenaži vrata, pazuha i abdomena u toku 20 dana dolazi do značajne redukcije obima butina, natkolenica i potkolenica uz gubitak slike pomorandžine kore. Ovo ih je podstaklo da urade studiu o celulitu. Pacijente su podvrgli detaljnim analizama (histološkim analizama, magnetnom rezonancom, biopsiom,ultrazvučnom diagnostikom…) sa kože butina i potkolenica pre početka terapije, na kraju prvog i na kraju drugog meseca terapije. Zahvaljujući ovoj studiji testirana je i eksperimentalno potvrdjena hipoteza tima eksperata za limfoedem iz Brazila da je celulit BOLEST AKUMULACIJE.

Naime, usled dejstva polnih hormona u zidovima limfnih sudova relaksira se kontraktilni aparat koji potiskuje tečnost, limfu iz tkiva prema venskom sistemu. Zbog zastoja limfe u medjućelijskom prostoru nagomilavaju se toksične i otpadne materije i medijatori zapaljenja. Nagomilavanje medijatora zapaljenja dovodi do upale tkiva, a kao posledica upale tkiva dolazi do oštećenja tkiva i njegove zamene vezivom, na sličan način na koji nastaje ožiljno tkivo. Ukoliko je reparacija manje pravilna utoliko ožiljno vezivno tkivo čini da je efekat pomorandžine kore ili dušeka vidljiviji i klinička slika celulita izraženija.

U kasnijem istraživačkom radu bračni par Godoy&Godoy primenili su masažu po principima limfne drenaže i na donje ekstremitete i poredili su sadržaj vode u tkivu i kliničku sliku pomorandžine kore u zavisnosti od primene razlicitih aktivnih supstanci u preparatima za lokalnu primenu pre i posle masaže po principima limfne drenaže. Limfnom drenažom smanjio se obim ekstremiteta i akumulacija vode u koži i potkožnom masnom tkivu.

Tokom limfne drenaže otklanja se akumulirana tečnost i pojačava diureza uz izbacivanje toksičnih materija. Uklanjanjem zastoja tečnosti u tkivima smanjuje se mogućnost nastanka zapaljenja i zamene vitalnog tkiva loše aranžiranim vezivnim tkivom.

Na osnovu naučno istraživačkog rada brazilskih lekara i brojnih publikacija u najnovijim vodećim časopisima iz oblasti kozmetičke dermatologije, limfne drenaže i vaskularne hirurgije tim MSPAAS, predavač na predmetu “Velnes kao zdravstveni program” Prim dr Gorana Isailović i SKE Ivana Jovanović, nastavnik praktične nastave  na  istom predmetu, dizajnirali  su CFC LD protokol za ambulantne pacijente koji je dao rezultate približno isto tako dobre kao u bolničkim uslovima . Tokom primene protokola za eliminaciju i kontrolu celulita zasnovanih na novim saznanjima o etiopatogenezi celulita, promene nastale pod uticajem terapijskih procedura merene su najsavremenijim metodama za procenu stanja u tkivima, mereni su parametri metablizma i analiziran sastav tela, određivani markeri tkivnog zapaljenja, elastičnost i hidratacija kože u saradnji sa timom antiage centra na čelu sa Dr Anom Gifing  upotpunjen je program  preporukom dijetetskog režima u sve tri faze terapijskog protokola i u fazi održavnja postignutih rezultata.

Faze terapijskog protokola su:

I faza je faza eliminacije

II faza je antiinflamatorna

III faza je faza reparacije

IV faza je faza održavanja postignutih efekata

I je faza eliminacije – primena CFC LD protokola

II je faza antiinflamatorna – ovaj protokol smiruje i leči upalu veziva.

III je faza reparacije – U ovoj fazi se primenjuje protokol za regeneraciju vezivne mreže.

IV je faza održavanja – primena CFC LD protokola.

Koji će se protokol primeniti u datim fazama zavisi od:

1) tipa celulita (edematozni, masni, fibrozni)

2) stepena celulita

3) na osnovu celokupnog stanja organizma npr. Ako organizam štedi i zadržava vodu ili ako organizam ima generalizovanu slabost limfnog sistema ili ako organizam stvara otoke (limfedem)…

Primena CFC protokola kod pacijenata sa limfedemom natkolenice.

Klijenta smo podvrgli merenju vode u organizmu, telesne težine i obima. Posle prve faze obim nogu se smanjio za 5 cm. Klijent je izgubio 1.5 litra vode i 2 kg telesne težine. Limf edem je smanjen na minimum. Sa drugom antiinflamatornom fazom poboljšali smo teksturu kože. Koža je čvršća, glatka, bez valova, sa dosta smanjenim ulegnućima (videti slike 1 i 2 ispod). Klijent nije podvrgnut trećoj fazi jer je zadovoljan sa rezultatima. Klijent je trenutno u fazi održavanja.

PRE (slika levo) I POSLE (slika desno)  - s preda
PRE (slika levo) I POSLE (slika desno) – slika 1
PRE (slika levo) I POSLE (slika desno)  - s otpozadi
PRE  (slika levo) i POSLE (slika desno) – slika 2

Prim.  Dr Gorana Isailović

dipl. SKE Ivana Jovanović

Više o CFC LD protokolu možete saznati na blogu cfcld.wordpress.com